Busniess事业
工程案例

『上一个』 湿式电除尘器在辊道窑的应用                                                                                              『下一个』 湿式电除尘器在生物质燃料锅炉的应用湿式电除尘器在辊道窑的应用
发布日期:2016/5/19 16:24:58
工程介绍
2条辊道窑合烟气量150000Nm³/h,配套文丘里自动气冲雾化脱硫除尘器,脱硫工艺为钠碱法,除尘设备为湿式电除尘器。出口粉尘浓度≤25mg/Nm³,SO2排放浓度45mg/Nm³,白烟去除率≥80%。
工艺流程

『上一个』 湿式电除尘器在辊道窑的应用                                                 『下一个』 湿式电除尘器在生物质燃料锅炉的应用2016 版权所有 Copyright © 福建爱美环保科技有限公司 All Right Reserved.