Busniess事业
工程案例

『上一个』 湿式电除尘器在生物质燃料锅炉的应用                                                                                              『下一个』 湿式电除尘器在辊道窑的应用湿式电除尘器在辊道窑的应用
发布日期:2016/5/19 16:23:16
工程介绍
4条辊道窑合烟气量约为200000m³/h(工况),原配套湿法脱硫塔,除尘设备为湿式电除尘器。出口粉尘浓度≤30mg/Nm³,白烟去除率≥75%。
工艺流程

『上一个』 湿式电除尘器在生物质燃料锅炉的应用                                                 『下一个』 湿式电除尘器在辊道窑的应用2016 版权所有 Copyright © 福建爱美环保科技有限公司 All Right Reserved.