Busniess事业
工程案例

『上一个』 湿式电除尘器在辊道窑的应用                                                                                              『下一个』 湿式电除尘器在循环硫化床锅炉的应用湿式电除尘器在辊道窑的应用
发布日期:2016/5/19 16:19:19
工程介绍
2条辊道窑合烟气量为65000Nm³/h,原配套湿法脱硫塔,后曾加湿式电除尘器脱硫、除尘、除水雾。出口粉尘浓度≤30mg/Nm³,SO2排放浓度80mg/Nm³,水雾去除率≥95%。
工艺流程

『上一个』 湿式电除尘器在辊道窑的应用                                                 『下一个』 湿式电除尘器在循环硫化床锅炉的应用2016 版权所有 Copyright © 福建爱美环保科技有限公司 All Right Reserved.